Certifikáty

Safina má od r. 1997 zaveden a udržován systém managementu kvality podle normy ISO 9001 a od r. 2005 zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001.

ISO 9001

Certifikací ISO 9001 prokazujeme vysokou úroveň kvality našich výrobků a současně je to pro nás závazek k neustálému zlepšování a rozvoji. Držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu jsme od roku 1997.

V roce 2018 jsme přešli k akreditované certifikační společnosti 3EC International, která nás pravidelně audituje. 

Certifikát ke stažení

ISO 14001

Certifikace ISO 14001 dokládá náš zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Plnění požadavků, které norma stanovuje, totiž pomáhá snižovat negativní dopady na planetu.

Certifikováni od společnosti Alcumus ISOQAR jsme do 15. června 2024.

Certifikát ke stažení

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Naše kalibrační laboratoř je akreditována pro obor teplota – termoelektrické články.

Osvědčení potvrzuje, že kalibrační laboratoř splňuje mezinárodní normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Plnění požadavků u nás kontrolují auditoři Českého institutu pro akreditaci každých 12 až 15 měsíců.

Aktuální platné osvědčení o akreditaci č. 535/2020 máme platné do 29. 1. 2023. 

Certifikát ke stažení

Responsible Care

Zavázali jsme se ke zvyšování ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti všech činností spojených s naším podnikáním.

Cílem této etické normy je vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. K iniciativě jsme se přidali v roce 2019 a každé dva roky jsme auditováni.

Certifikát ke stažení

Responsible Minerals Initiative

Certifikát Responsible Minerals Initiative je důkazem o zodpovědném přístupu v rámci dodavatelského řetězce drahých kovů a o splnění legislativního rámce stanoveným OECD a EU. Hrdým držitelem certifikátu jsme od roku 2017.

Certifikaci obnovujeme každý rok za dozoru auditorů Responsible Minerals Initiative. 

Certifikát ke stažení