Środowisko

Ochrona środowiska jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju naszej firmy.

W firmie SAFINA a.s.  tworzony jest i utrzymywany system EMS, opracowane programy EMS są zgodne z wymogami prawnymi i umożliwiają ciągłe doskonalenie. Główne zasady firmy są częścią zintegrowanej Polityki Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego. SAFINA, a.s. jest członkiem Związku Przemysłu Chemicznego oraz uczestniczy w programie Responsible care – odpowiedzialny biznes w chemii.

Firma SAFINA a.s. przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki w obiegu zamkniętym. Jedną z kluczowych działalności w tym obszarze jest przetwarzanie materiałów zawierających metale szlachetne, niezależnie od tego, czy są to produkty uboczne, inne surowce wtórne czy odpady.

Przegląd urządzeń do utylizacji odpadów metali szlachetnych w zakładzie w Vestec, IČZ oraz dozwolonych odpadów można znaleźć na stronie internetowej Systemu Informacji o Gospodarce Odpadami Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej.