Laboratorium kalibracji

Laboratoria wzorcujące powstało z myślą o wzorcowaniu przyrządów do pomiaru temperatury - tj. sond termoparowych wykonanych z metali szlachetnych. Termopary stosowane są w przemyśle szklarskim, petrochemicznym czy metalurgicznym.

Metody pomiaru ogniw termoelektrycznych

W laboratorium wzorcującym wykonujemy pomiary termopar wykonanych z metali szlachetnych typu S, R, B w zakresie temperatur 400-1600 °C metodą porównawczą lub metodą punktów stałych.

W metodzie wzorcowania wg punktów stałych wykorzystujemy następujące materiały próbek: Zn (419,527 °C), Al (660,323 °C), Au (1064,18 °C) i Pd (1553,5°C) na trzech próbkach o średnicy 0,5 mm pobierana na początku, w środku i na końcu wyprodukowanej partii.

Dlaczego warto na nas polegać?

Nasze laboratoria wzorcujące pracują zgodnie z wymaganiami normy ČSN EN ISO/IEC 17025 i są od 2005 roku akredytowane przez Czeski Instytut Akredytacji pod numerem K 2329. Posiadamy bogate know-how oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu.

Uzyskaj wycenę