Szpachelki z metali szlachetnych

Szpachelki wykonane z metali szlachetnych są używane do topienia, homogenizacji i dalszej obróbki minerałów w wysokich temperaturach. Znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, metalurgicznym, szklarskim i ceramicznym oraz na uniwersytetach i innych instytutach badawczych. Doskonałe właściwości narzędzi z metali szlachetnych gwarantują wysoki stopień czystości materiału i jego pełną jednorodność. Konsekwentnie dostosowujemy produkcję i obróbkę niezbędnych narzędzi do danego materiału, co ułatwia nasze wieloletnie doświadczenie.

Więcej informacji

Uzyskaj wycenę

Materiały standardowe– Pt 99,95/99,99%
– PtRh10/20/30
– PtIr10/20
– PtAu5/10
– Pt GSP (stabilizovaná)

– lub na zamówienie
Produkcja na zamówienie
Recykling

Specyfikacje produktów platynowych

Wprowadziliśmy innowacyjny stabilizowany platynowy Pt GSP, który zastępuje drogie stopy Pt-Rh. Dlaczego warto polegać na platynie?

  • jest odporna na korozję chemiczną,
  • ma wysoką temperaturę topnienia (1768 °C) i niską (nasyconą) prężność pary,
  • jest odporna na działanie kwasu fluorowodorowego oraz w mieszaninach z kwasem siarkowym i azotowym,
  • wydajność katalityczna ułatwia spalanie materiałów organicznych,
  • może być spawana jednorodnie bez żadnych wad, więc lutowanie nie jest konieczne.

Stawiamy na recykling, oferta dostępna w SAFINA as Vestec, Czeska Republika

Po uzgodnieniu warunków handlowych, przykazany nam materiał poddajemy recyklingowi w procesach metalurgicznych i chemicznych. Przesłany materiał zaksięgujemy na Państwa koncie do wykorzystania w przyszłości w produkcji nowego produktu lub kupimy go bezpośrednio od Państwa.

Produkujemy na wymiar

Oferujemy możliwość modyfikacji istniejącego wyrobu lub wykonania wyrobu na zamówienie według życzeń klienta za obopólną zgodą i po dostarczeniu przez klienta dokumentacji technicznej. Nasi technolodzy z przyjemnością służą pomocą, poradą.