Wytrącane chemicznie proszki srebra

Jest to srebrny proszek o czystości co najmniej 99,9%. Zmieniając proces produkcji jesteśmy w stanie wpłynąć na rozkład wielkości cząstek oraz morfologię powierzchni przygotowanego proszku. Wykorzystywany jest w przemyśle elektrochemicznym do produkcji styków, w produkcji narzędzi skrawających lub do ochrony przed skutkami promieniowania elektromagnetycznego. Proszek jest przygotowywany przez kontrolowaną redukcję chemiczną roztworu srebra w mieszanym reaktorze chemicznym, po której następuje etap segregacji pod względem wielkości cząstek zgodnie z wymaganiami klienta.

Więcej informacji

Uzyskaj wycenę

Rodzaj proszkuGęstość nasypowaGęstość nasypowa po zagęszczeniuStrata po wyżarzaniuWilgotnośćCzystość chemicznaRozkład ziarna
140 C1,3–2,0 g/cm32,4–3,2 g/cm3< 0,1 %< 0,2 %99,9 %D10 10-13 µm
D50 25-40 µm
D90 55-80 µm
D100 <140 µm
140 M1,0–1,4 g/cm32,0–2,4 g/cm3< 0,1 %< 0,2 %99,9 %D10 7-12 µm
D50 28-35 µm
D90 57-67 µm
D100 <140 µm
63 M1,0–1,4 g/cm32,0–2,4 g/cm3< 0,1 %< 0,2 %99,9 %D10 5-10 µm
D50 18-27 µm
D90 35-46 µm
D100 <71 µm

Produkujemy na wymiar

W pierwszej fazie następuje wstępna analiza wymagań klienta pod kątem możliwości technologicznych procesu produkcji proszku. W przypadku niestandardowego zamówienia oferujemy klientowi opracowanie nowego produktu. Można polegać na naszym wieloletnim doświadczeniu.

Stawiamy na recykling, usługa dostępna w SAFINA a.s. Vestec, CR

Po uzgodnieniu warunków, dostarczony materiał poddamy recyklingowi, zaksięgujemy na Państwa koncie do wykorzystania w przyszłości w produkcji nowego produktu lub kupimy go bezpośrednio od Państwa.