Mieszadła

Stosowane są w układach homogenizacji i topienia w przemyśle szklarskim. Wykonujemy na zamówienie, aby mieszadła dokładnie odpowiadały wymaganiom klienta. Wprowadziliśmy innowacyjną stabilizowaną platynę Pt GSP, która zastępuje drogie stopy Pt-Rh i zapewnia dłuższą żywotność materiału w ekstremalnych warunkach.

Więcej informacji

Uzyskaj wycenę

Mieszadła

Materiały standardowe– Pt 99,95/99,99%
– PtRh10/20/30
– PtPd10/20/30
– PtIr5/10/20/25
– PtAu5/10
– Pt GSP
– Ir 99,95%

– lub na zamówienie
Produkcja na zamówienie
Recykling

Stawiamy na recykling, oferta SAFINA as Vestec, Czesk Republika

Po uzgodnieniu warunków handlowych, przykazane nam metale szlachetne poddajemy recyklingowi w procesach metalurgicznych i chemicznych. Przesłany materiał zaksięgujemy na Państwa koncie do wykorzystania w przyszłości w produkcji nowego produktu lub kupimy go bezpośrednio od Państwa.

Produkujemy na wymiar

Oferujemy możliwość modyfikacji istniejącego wyrobu lub wykonania wyrobu na zamówienie według życzeń klienta za obopólnym uzgodnieniem i dostarczeniem dokumentacji technicznej. Można polegać na naszej elastyczności i szybkiej akcji.